شرکت‌های خدماتی
پتروشیمی خلیج‌فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس با ۸ شرکت خدماتی در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، بازرگانی و فنی بعنوان پیشتاز صنعت پتروشیمی کشور فعالیت نموده و موفق کسب رتبه دومین شرکت برتر خاورمیانه و سی و هشتمین شرکت برتر دنیا از نظر عملکرد مالی شده است.

شرکت سرمایه گذاری ایرانیان پترول

کلیات شرکت

۱. ثبت شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۶ با سرمایه یکصد میلیارد ریال.
۲. پذیرش شرکت در سازمان بورس اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۰/۹/۳۰ (بازار پایه فرابورس)، انتقال به بازار دوم فرابورس در ۹۳/۶/۲۶ و انتقال به بازار دوم بورس در ۹۵/۲/۶.

۳. تغییر سال مالی شرکت درسال ۱۳۹۵ از سی و یکم شهریور ماه هرسال به پایان اردیبهشت ماه.

ارتباط با شرکت :
شماره تماس. ۸۸۶۴۵۴۳۵-۰۲۱          شماره فکس : ۸۸۶۴۵۴۲۵-۰۲۱
وبسایتwww.iipgc.com                   پست الکترونیکinfo@iipgc.com
آدرس : تهران،‌ خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان ظفر، نبش کوچه ناصری، برج کیان، طبقه ۱۱

زمینه‌های فعالیت شرکت

شرکت سرمایه گذاری در سهام، سهم‌الشرکه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر است.

شرکت تجارت صنعت خلیج فارس

کلیات شرکت

شـرکت تجـارت صنعـت پتروشـمی خلیـج فـارس در تابسـتان سـال ۱۳۹۴ بـه منظـور یکپارچه‌سـازی فرآیندهـای بازاریابـی و فـروش محصـو ت مجتمع‌هـای تولیـدی زیرمجموعـه‌ی شـرکت صنایـع پتروشـیمی خلیـج فـارس تأسـیس شـد. ایـن شـرکت بـا هـدف عرضـه‌ی انـواع تولیـدات پتروشـیمیایی، شـیمیایی و فرآورده‌هـای نفتـی و خدمـات مرتبـط بـا آنهـا در داخـل و خـارج از کشـور بـا اسـتفاده از فن‌آوری‌هـای‌ نویـن ارتباطـی، خلـق ارزش بـرای مشـتریان و سـایر ذینفعـان، ایجـاد شـده و عـزم آن، مشـارکت در توسـعه‌ی صنعـت پتروشـیمی ایـران بـا تکیـه بـر ارتباطـات بین‌المللـی و ایجـاد نـام تجـاری معتبـر در سـطح جهانـی اسـت.

ارتباط با شرکت :
شماره تماس. ۸۸۳۰۹۰۶۰-۰۲۱ 
وبسایت : http://pgpicc.com                   پست الکترونیک : info@pgpicc.com
آدرس : تهران، میدان هفت تیر، ابتدای بلوار کریمخان زند، شماره ۳۸، طبقه سوم

زمینه‌های فعالیت شرکت

۱. دریافت به موقع و بدون تأخیر وجوه حاصل از فروش محصولات.
۲. کنترل بهینه جریان نقدی شرکت.
۳. ایجاد امکان نظارت و شفافیت بیشتر در فرآیند فروش محصولات.
۴. ایجاد امکان دریافت فاینانس بر اساس قراردادهای فروش محصولات.
۵. ایجاد امکان توسعه کسب و کار شرکت در صنایع بیمه، حمل‌ونقل
۶. تسهیل ارتباطات بین‌المللی و امکان ارتباط مستقیم با مشتریان.
۷. افزایش شناخت بازارهای جهانی جهت طرح‌ریزی مسیر توسعه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس.

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (PIDMCO)

کلیات شرکت

شروع فعالیت درسال ۱۳۷۳ با تغییر نام از شرکت عملیات غیرصنعتی خارک.
شرکت ازسال ۱۳۹۰، جزءشرکت‌های‌‌ فرعی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس است که مالکیت ۱۰۰ درصد آن را دارا است.

ارتباط با شرکت :
شماره تماس. ۸۸۳۰۴۸۰۱-۰۲۱ 
وبسایت : http://pgpicc.com                   پست الکترونیک : info@pgpicc.com
آدرس : تهران خیابان کریم خان زند – نبش خردمند شمالی – شماره ۳۹

زمینه‌های فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از انعقاد قرارداد جهت ارائه کلیه خدمات فنی، مهندسی اصولی و تفصیلی، بازرگانی، آموزشی، مالی، تأمین تجهیزات و مواد، تدوین استانداردهای مورد نیاز پروژهها، ارائه خدمات پیمان شامل نظارت، اجرا،هماهنگی،بازرسی و کنترل طرح‌های توسعه‌ای درصنایع‌ نفت و گاز و پتروشیمی و سایر صنایع در کلیه مراحل اجرایی و بهره‌برداری و خرید و فروش اوراق بهادار.

تماس با ما

برای ارتباط با ما، پیام خود را به ما ایمیل کنید

خوانا نیست؟ تغییر متن captcha txt